Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA

Tekuté doplňkové krmivo

Popis

Výhody použití

Dávkování

adiHepasol je tekutá koncentrovaná směs rostlinných extraktů s obsahem fytosložek, vitamínů, mikroelementů a organických kyselin. Tyto látky podporují komplexní fungování parenchymálních orgánů. Přípravek vykazuje dlouhodobý účinek: Lipotropní - reguluje tukový režim a trávení tuků. Hepatoprotektivní - ochrana jaterního parenchymu. Nefroprotektivní - ochrana ledvin. Detoxikační, žlučopudné a žlučotvorné.
Fytosložky v přípravku adiHepasol® působí selektivně na vnitřní orgány: Brání steatóze, cirhóze a fibróze parenchymatických orgánů. Podporují regeneraci jaterních buněk, srdečního svalu a ledvin. Podporují apetyt stimulací sekrece enzymů, žaludečních šťav a žluči v zažívacím traktu. Omezují tvorbu ketolátek v období negativní energetické bilance. Zlepšují stravitelnost tuků a bílkovin. Brání vzniku zánětlivých reakcí a posilují imunitní odezvu organismu. Zmírňují škodlivé účinky mykotoxinů z krmiv v játrech a ledvinách.

Drůbež:

0,5-1 L/1000 L vody

Prasata:

Selata: 0,05 - 0 ,1 ml/kg ž. hm.,

po předchozím naředění vodou (min. 1:5);

Výkrm prasat: 0,1 ml/kg ž. hm.,

vždy po předchozím naředění vodou (min. 1:5).

Přežvýkavci

0,1 - 0 ,2 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou (min. 1:5)

Kožešinová zvířata:

0,1 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou (min. 1:5)

Holubi všech druhů a okrasní ptáci:

1 ml/1 L vody

Jako „aperitiv” na zlepšení trávení a příjem krmiva:

0,1-0,5 L/1000 L vody po celou d obu napájení

Doporučená doba podávání přípravku:

3 - 5 dní, v případě potřeby opakovaně podávat po 14 dnech.

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota