Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Bílkovinné a polobílkovinné pícniny - silážní přípravky

AdiSil®Gas

Speciální mikrobiální inokulant pro konzervaci

kukuřice a pícnin určených pro výrobu bioplynu.

  • Vysoká konkurence L. plantarum vůči nežádoucí mikroflóře.
  • Rychlá a účinná fermentace hmoty.
  • Rychlé snížení hodnoty pH.
  • Vyšší obsah využitelných živin pro metanogenní bakterie.
  • Nižší ztráty sušiny v průběhu fermentace.
  • Delší skladovatelnost siláží.
  • Menší ztráty na čelní stěně siláže.

Symbol pro použití

v ekologickém zemědělství.

Popis

Složení a koncentrace

Dávkování

AdiSil® GAS je nový přípravek, který obsahuje unikátní kmen Lactobacillus plantarum, který účinně fermentuje a stabilizuje silážovanou hmotu tak, aby byl zachován co nejvyšší obsah energie pro následný rozvoj a produkci metanogenních baktérií. Takto vyrobenou siláž je možné použít jak na produkci bioplynu, tak i jako krmivo pro dojnice a jiná hospodářská zvířata.

Lactobacillus plantarum

nejméně 1 x 1011 CFU/g přípravku*.

 

* CFU – jednotky tvořící kolonie

 

Jedno balení 250 gramů je určeno pro ošetření 250 tun silážované hmoty – základní dávka 1 gram na 1 tunu hmoty. Celé balení rozmíchejte v 1 – 2 l čisté vody. Takto připravený roztok dále rozmíchejte v takovém množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování vašeho aplikátoru a rovnoměrně aplikujte na řezanku přímo při sklizni anebo při jejím silážování.

Pro menší množství siláže je možné použít přiloženou odměrku s vyznačenou ryskou 50g AdiSilu.

 

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota