Výrobce krmiv

Farmář

Akce Retengo® Plus a LuproMix® NA

informace

Ing. Tomáš Šerý

Tel.: 724 002 305

 

BIOFERM CZ

Jan Drahozal

Tel.: 541 422 551

LuproMix® NA

Směs kyseliny propionové, mravenčanu sodného, kyseliny mravenčí a propionátu sodného pro dlouhodobě vysokou kvalitu siláže.

Popis

Lupro-Mix® NA pro výrobu bioplynu

Přihlašovací formulář

LuproMix® NA

Chemické složení:

Směs kyseliny propionové, mravenčanu sodného, kyseliny mravenčí a propionátu sodného.

 

Aplikace:

Lupro – Mix NA je částečně pufrovaná směs kyseliny mravenčí a propionové, proto se s ním snadněji manipuluje a má sníženou intenzitu odéru v porovnání s čistými kyselinami. Lupro – Mix NA je vynikající silážní přípravek pro všechny druhy siláží a je klasifikován pouze jako dráždivý.

 

Doporučená dávka pro ošetření siláže je 3,0 – 4,0 l/t siláže (čerstvé hmoty).

 

Díky obsahu kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného je Lupro – Mix NA vynikající konzervant, který inhibuje nežádoucí bakterie a kvasinky v siláži a zároveň zlepšuje fermentační proces rychlým snížením hodnoty pH. Kyselina propionová, další složka Lupro – Mixu NA, inhibuje plísně a zlepšuje aerobní stabilitu zavadlé siláže.

Při manipulaci používejte ochranné brýle a rukavice. Ochranný oděv by měl být zvolen podle charakteru druhu činnosti a možnosti expozice.

 

 

Vysoce kvalitní kukuřičná siláž

s Lupro-Mix® NA pro výrobu bioplynu

Použití pro konzervaci:

 

  • produktů sklizně kukuřice
  • drceného vlhkého zrna obilovin
  • kukuřice a luštěnin
  • kompletních a statkových krmiv
  • vedlejších produktů potravinářského průmyslu

Bioplynové stanice kopírují fermentaci v bachoru dojnic za účelem výroby energie a elektřiny. Stejně jako u dojnic je výtěžnost bioplynu závislá na kvalitní surovině. Hlavní substrát pro výrobu bioplynu je obvykle kukuřičná siláž a výtěžnost bioplynu je přímo závislá na kvalitě siláže. Špatně fermentované nebo zahřáté siláže májí nízkou nutriční hodnotu a obsahují nežádoucí mikroorganismy, které snižují produkci bioplynu. Vzhledem k jejímu vysokému obsahu energie a zkvasitelných cukrů je kukuřice výborným substrátem pro silážování. Její fermentaci v silu významně ovlivňuje zdraví rostlin a vývojové stadium v době sklizně.

 

Ne vždy je počasí na naší straně a i navzdory dobrému plánováním není vždy možné dosáhnout optimální zralosti rostlin a nejlepších posklizňových podmínek. V případě předčasné sklizně a vysoké vlhkosti dochází k významným ztrátám sušiny během fermentace a cenné živiny jsou ztraceny průsakem. V případě, že jsou rostliny příliš staré je udusání hmoty obtížné. Chybějící vlhkost omezuje růst žádoucích bakterií mléčného kvašení.

 

V obou případech přispívá použití Lupro-Mix NC při sklizni k minimalizaci ztrát. Lupro-Mix NC je pufrovaná směs kyseliny mravenčí a propionové. Použitím kyseliny mravenčí dojde k rychlému snížení pH, což je důležité pro růst bakterií

mléčného kvašení, a současně inhibuje růst nežádoucích bakterií, jako jsou klostridie. Na druhé straně kyselina propionová je nejúčinnější organická kyselina k potlačení tvorby plísní.

 

Kombinace obou kyselin v Lupro-Mix NC zlepšuje podmínky růstu laktobacilů a snižuje konkurenci nežádoucích mikroorganismů. Lupro-Mix NC je úspěšně na trhu již mnoho let. Nicméně, BASF představí v roce 2016 také novou verzi produktu, který se nazývá Lupro-Mix NA. Zatímco vlastnosti produktu, stejně jako koncentrace kyseliny mravenčí a kyseliny propionové zůstávají beze změny, účinky Lupro-Mix NA jsou ještě lepší než u Lupro-Mix NC.

 

Cílem je dosáhnout dokonale fermentované siláže. Ale i pro velmi kvalitní siláž je náročné čelit aerobním podmínkám po otevření sila. Kyslík umožňuje opětný růst plísní a kvasinek, který vede k produkci CO 2 a tepla a tím dochází k zahřívání siláže. Dokonce i malé zvýšení teploty může snížit kvalitu siláže a má spolu s množením plísní a kvasinek negativní vliv na výtěžnost bioplynu. Lupro-Mix NC a Lupro-Mix NA prokazatelně zvyšují aerobní stabilitu siláže.Vliv Lupro-Mix NA na aerobní stabilitu siláže je znázorněn na obrázku níže.

 

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Požadováno

Požadováno

Požadováno

Silážování / Konzervace

Zvířata

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota