Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Acidifikátory

Popis

Výhody použití

Dávkování

BOLIFOR® FA 2300S je granulovaný sypký acidifikátor, s jednoduchou manipulací. Obsahuje kombinaci kyseliny mravenčí, mravenčanu amonného a sorbanu draselného na diatomickém nosiči. Všechny složky jsou pečlivě vybrány na základě jejich individuálních vlastností. BOLIFOR® FA 2300S má vzhled hnědavého granulátu. Barva může kolísat v důsledku přírodního původu nosiče. Tato skutečnost nijak neovlivňuje chemické vlastnosti anebo účinnost přípravku.

• Synergický účinek kyselin a nosiče

• Snižuje pH a pufrační kapacitu krmiva

• Redukuje poškození epitelu v oblasti jícnu

• Zlepšuje stravitelnost bílkovin a minerálních látek

• Zlepšuje užitkovost krmiva

• Snižuje zátěž životního prostředí dusíkem a fosforem

• Má antibakteriální účinek jak v krmivu tak v zažívacím traktu

• Nevyvolává žádná zdravotní rizika pro lidi

• Dobrá a jednoduchá manipulace

• Snížená hladina zápachu

Doporučené dávkování v krmivu

Prasata

Selata

Předvýkrm

Výkrm

Prasnice

%

0,6 - 0,9

0,3 - 0,6

0,3 - 0,6

0,3 - 0,6

l/t KS

3 - 5

3

3

3

Drůbež

Brojleři

Nosnice

Krůty

RCH

%

0,6 - 0,9

0,6 - 0,9

0,6 - 1,2

0,6 - 0,9

l/t KS

2 - 5

2 - 5

3 - 6

2 - 5

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota