Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Krmné suroviny

BOLIFOR® MCP - N

Leták

ke stažení

Krmné fosfáty

Dihydrogenfosforečnan vápenatý

Monocalcium orthofosfát

Popis

Výhody použití

Dávkování

Monocalciumfosfát je vyráběný unikátním výrobním procesem za použití čisté kyseliny fosforečné a zdroje vápníku, které spolu reagují v granulátoru za přesně stanovených podmínek. Po granulaci se výrobek prosívá, chladí a přepravuje do zásobníků pro další manipulaci.

Výběr surovin, založený na kyselině fosforečné z vlastních apatitových dolů firmy Kemira, spolu s nejmodernější technologií dávají základ vynikající kvalitě včetně minimální koncentrace nežádoucích prvků hluboko pod limitami EU.

BOLIFOR MCP-N má vzhled šedého granulátu. Výrobek je z velké části rozpustný ve vodě a úplně rozpustný v kyselinách. BOLIFOR MCP-N je bez zápachu, ale má kyselkavou chuť.

 

 

• Granulovaný, volně sypký, snižuje prašnost výrobku, přátelský vůči životnímu prostředí.

• Velmi vysoká koncentrace fosforu, která dává obrácený poměr Ca : P než dicalciumfosfát.

• Vysoká chemická rozpustnost, která dává výrobku vynikající využitelnost.

• V pořadí biovyužitelnosti se řadí na druhé místo za MSP ve všech biologických pokusech.

• Minimum nežádoucích prvků.

• Stálá kvalita.

 

 

Doporučené použití

Vynikající chemická rozpustnost a biologická využitelnost činí z BOLIFORU MCP-N špičkový zdroj vápníku a fosforu ve všech druzích koncentrátů a krmiv pro skot, prasata, drůbež a všechna ostatní zvířata.

|     Poslední aktualizace: 16.7. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota