Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Enzymy

Hostazym®X

Enzym přinášející prospěch zvířatům a úspory farmářům

Leták

ke stažení

Popis

Výhody použití

Dávkování

Hostazym® X

OBDRŽEL NOVOU EVROPSKOU REGISTRACI!

schválený pro:

  • výkrm prasat
  • menšinové druhy drubeže
  • selata
  • brojlery
  • kruty
  • nosnice

 

EU-registrace číslo: 4a1617

Unikátní multi-enzymový komplex s deklarovanou

aktivitou endo-1,4-β xylanázy

 

Hostazym® X je přírodní enzymový komplex s dekla-rovanou aktivitou endo-xynalázy. Tento komplex je produkován prostřednictvím procesu fermentace na pevném substrátu (SSF) s využitím specifického kmene Trichoderma longibrachiatum. Během procesu SSF produkční kmen vylučuje komplex enzymů degradujících NSP: endo-1,4-ß-xylanáza, endo-1,4-ß-glukanáza, endo-1,3 (4)-ß- glukanáza, α-amyláza, proteáza, α-galaktosidáza atd. Vedlejší enzymatické aktivity doplňují hlavní aktivitu pentosanázy a dále napomáhají degradaci NSP.

 

Kromě prokázané účinnosti při degradaci NSP jako zdrojů energie v cereáliích je třeba zmínit, že komplex pentosanáza-xylanáza obsažený v přípravku Hostazym® X, má značnou příbuznost s vysoce větvenými arabinoxylany přítomnými v rostlinných zdrojích proteinů, například v sójovém šrotu.

Výhody použití preparátu Hostazym® X

 

• Zvýšení výživné hodnoty krmiva na bázi cereálií s vysokým podílem NSP.

• Větší pružnost při tvorbě receptur s co nejnižšími náklady.

• Stálá kvalita krmiva bez ohledu na změny obsahu NSP v cereáliích.

• Zvýšený denní přírůstek tělesné váhy, zlepšení konverze krmiva a vyrovnanosti hejna.

• Zvýšená rovnoměrnost růstu v průběhu růstové i výkrmové fáze.

• Snížení rizika poruch trávení po změně komponent v krmné směsi.

• Snížení množství vylučovaného dusíku a fosforu do prostředí, zlepšení kvality podestýlky.

 

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota