Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Insekticidy

přírodní insekticid nechemické povahy

k použití v halách pro drůbež, do krmiv

a skladovacích prostor

Popis

Výhody použití

Dávkování

Přírodní insekticid nechemické povahy k použití v halách pro drůbež, do krmiv a skladovacích prostor pro krmné směsi bez negativních účinků na nosnice, krmné směsi a zaměstnance. Protože je složen z purifikovaných fosilních křemičitých skeletů mořských řas, jedná se o přípravek schválený v rámci EU pod číslem E551c.

MiteX má mikroskopické ostré hranky a vysokou schopnost vázat olej. Jemné částečky přilnou ke kutikule

parazitů, posléze způsobí potrhání její voskovitého povrchu a dojde k vyschnutí parazita. Pokud přípravek

v práškové formě udržíme v suchu, zůstává dlouho aktivní a likviduje další parazity hned po vylíhnutí nebo

během jejich cest za potravou.

Bylo prokázáno, že MiteX má oproti jiným podobným přípravkům větší schopnost absorbovat olej, a to až

o 30%.

MiteX byl testován v pivovarském a potravinářském průmyslu, aniž nějak ovlivnil kvalitu vaření piva nebo

pečení. Nebyly prokázány žádné problémy s rezistencemi a ochrannými lhůtami.

Účinky MiteXu v napadených chovech

 

Byly vybrány dvě haly brojlerů napadených čmelíkem kuřím. V každé hale bylo určeno 24 míst pro monitorování úrovně napadení. Data byla zaznamenávána a zpracovávána nepřetržitě. Jedna z hal byla ošetřena přípravkem MiteX v dávce 30g/m², druhá hala sloužila jako kontrola.

Ošetření mělo za následek okamžité a velice zřetelné snížení počtů parazitů, po 13 dnech byli čmelíci prakticky eliminováni.

Počty čmelíků byly stanovovány v 1., 3. a 5. týdnu, aniž by během této doby došlo k nějaké podstatné změně

dosažené nízké úrovně parazitů. Neošetřená hala si během těchto daných časových úseků udržela počty vysoké.

Ustájení zvířat: • Použijte MiteX v dávce 20g/ m², aplikované na pevný povrch, pokud napadení není příliš vysoké. V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové množství odpovídá přibližně 3-5g na nosnici. Pokud ošetřovaný povrch pokrývá peří a podestýlka, mělo by po šesti týdnech od prvního ošetření dojít ke druhé aplikaci přípravku. • MiteX lze použít ve všech typech drůbežáren, ale hodí se ideálně do prostředí s dlouhodobou produkcí, kde dochází k vyskladnění hal přibližně jednou ročně, tedy do rodičovský chovů a užitkových chovů nosnic. Biosekurita se také zvýší, dojde-li k odstranění potenciálních zdrojů onemocnění. • Použití přípravku MiteX prostřednictvím prachových koupelí v podestýlkových chovech podstatně zvyšuje užitkovost hejna.

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota