Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Acidifikátory

ProPhorce AC200 - CAFO

Leták

ke stažení

MRAVENČAN VÁPENATÝ

(CAFO - Calcium Formate Feed Grade)

Popis

Výhody použití

Dávkování

Mravenčan vápenatý se vžitým označením CAFO je považován za jeden z nejvýznamnějších zdrojů kyseliny mravenčí ve výživě zvířat, a to zejména z hlediska bezpečnosti a šetrnosti pro organizmus zvířat i lidí. Jeho hlavní uplatnění je ve výživě a nutriční prevenci v odchovu mláďat hospodářských zvířat. Jeho produkční efekt je využíván především v chovech prasat a drůbeže. Význam mravenčanu vápenatého a dalších organických kyselin a jejich solí se úměrně zvyšuje s mírou naplnění legislativní úpravy EU o úplném zákazu používání krmných antibiotik ve výživě zvířat.

Jeho hlavní uplatnění je ve výživě a nutriční prevenci v odchovu mláďat hospodářských zvířat. Jeho produkční

efekt je využíván především v chovech prasat a drůbeže. Význam mravenčanu vápenatého a dalších organických kyselin a jejich solí se úměrně zvyšuje s mírou naplnění legislativní úpravy EU o úplném zákazu používání krmných antibiotik ve výživě zvířat.

 

  • lepší růstová schopnost zvířat a konverze krmiva
  • nižší výskyt průjmů zejména v období po odstavu
  • selat a v období výživy telat mléčnými náhražkami;
  • sušší podestýlka v chovech drůbeže
  • pevnější vaječná skořápka
  • lepší celkový zdravotní stav zvířat
  • vyšší stravitelnost proteinů a minerálních látek

Druh zvířat

Věková kategorie

% zastoupení

v krmných směsích

Prasata

 

 

Telata

 

Drůbež

 

 

 

 

Králíci

selata 2 - 4 týdny

selata 5 - 8 týdnů

výkrm - odchov

sající 1 - 9 týdnů

mléčná náhražka

kuřata - výkrm do 6 týdnů

             - odchov

               nosnice

krůty do 8 týdnů

           6 - 16 týdnů

chov, výkrm

1,2 - 1,5

1,0 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8 - 1,2

0,8 - 1,2

0,4 - 0,8

0,4 - 0,8

0,5 - 0,8

0,8 - 1,2

0,5 - 0,8

0,5 - 1,0

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota