Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Bílkovinné a polobílkovinné pícniny - silážní přípravky

SilaFor®2000 Plus

Kombinace organických kyselin a jejich solí.

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci zavadlé píce.

  • Brání rozkladu dusíkatých látek.
  • Špičková aerobní stabilita zakonzervované píce.
  • Výrazný protiplísňový účinek!
  • Vysoký obsah účinných látek.

Symbol pro použití

v ekologickém zemědělství.

Určen pro

Účinek

Dávkování

• konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné zavadlé píce při sušine od 28%

 (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky…)

• konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna

• konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu

• ošetření horní vrstvy a bočních stěn před zakrytím silážní jámy

 

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

• konzervaci pícnin s nízkou sušinou

• silážování za špatných klimatických podmínek

• konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek

• znehodnocení horní vrstvy siláží

 (aplikace na povrch před zakrytím sila)

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty

• příznivým způsobem ovlivňuje průběh fermentace

• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy

• brání degradaci dusíkatých látek

• potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry

• výrazně snižují riziko vzniku biogenních aminů

• potlačuje prodýchávání cukrů a zahřívání hmoty

• zlepšuje energetickou bilanci siláže

• uchovává pohotové lehce využitelné cukry

• zabraňuje rozvoji sekundární fermentace

• inhibuje růst kvasinek a plísní

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce

Pícnina

TRÁVY

LOUKY

JETEL

VOJTĚŠKA

MLÁTO

MAČKANÉ ZRNO

l/t

3 - 5

3 - 5

3 - 6

4 - 6

3 - 4

3 - 5

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota