Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Bílkovinné a polobílkovinné pícniny - silážní přípravky

SilaFor®FA-85

Kyselina mravenčí pro silážování.

Vysoce účinný silážní přípravek především

pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných

pícnin s nízkou sušinou.

  • Okamžitě snižuje pH silážované hmoty.
  • Brání rozkladu dusíkatých látek.
  • Zlepšuje hygienický statut statkových krmiv.

Symbol pro použití

v ekologickém zemědělství.

Určen pro

Účinek

Dávkování

• konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce při sušině od 24%

  (vojtěška, jetel, bob, travní porosty, směsky…)

• konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu

• ošeření horní vrstvy před zakrytím siláže

• konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

• konzervaci bílkovinných pícnin s nízkou sušinou

• silážování za špatných klimatických podmínek

• konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty

• příznivým způsobem ovlivňuje průběh fermentace

• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy

• brání degradaci dusíkatých látek

• potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry

• výrazně snižují riziko vzniku biogenních aminů

• potlačuje prodýchávání cukrů a zahřívání hmoty

• zlepšuje energetickou bilanci siláže

• uchovává pohotové lehce využitelné cukry

• zabraňuje rozvoji sekundární fermentace

• inhibuje růst kvasinek a plísní

 

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce

Pícnina

TRÁVY

LOUKY

JETEL

VOJTĚŠKA

MLÁTO

MAČKANÉ ZRNO

l/t

3 - 5

3 - 5

3 - 6

3 - 6

3 - 4

3 - 5

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota