Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Bílkovinné a polobílkovinné pícniny - silážní přípravky

SilaFor® NA Plus

Kombinace kyseliny mravenčí a její soli.

Vysoce účinný silážní přípravek

pro konzervaci zavadlé píce.

  • Brání rozpadu dusíkatých látek.
  • Vynikající protiplísňový účinek!
  • Špičková aerobní stabilita zakonzervované píce.

Symbol pro použití

v ekologickém zemědělství.

Určen pro

Účinek

Dávkování

• konzervaci zavadlých pícnin při sušině 28 - 45 % v silážních žlabech a obalovaných balících

• ošetření povrchu před zakrytím siláže

• konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna

• konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

• při konzervaci pícnin s vyšším rozpětím sušiny

• při silážování za špatných klimatických podmínek

• při nedostatečném odběru hmoty ze silážní jámy

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty

• příznivým způsobem ovlivňuje průběh fermentace

• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy

• působí selektivně při inhibici nežádoucí mikroflóry

• brání degradaci dusíkatých látek

• výrazně snižují riziko vzniku biogenních aminů

• potlačuje prodýchávání cukrů a zahřívání hmoty

• zlepšuje energetickou bilanci siláže

• uchovává pohotové lehce využitelné cukry

• zabraňuje rozvoji sekundární fermentace

• inhibuje růst kvasinek a plísní

 

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce

Pícnina

TRÁVY

LOUKY

JETEL

VOJTĚŠKA

MLÁTO

MAČKANÉ ZRNO

l/t

3 - 5

3 - 5

3 - 6

3 - 6

3 - 4

3 - 5

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota