Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Bílkovinné a polobílkovinné pícniny - silážní přípravky

SilaFor® NA

Kombinace kyseliny mravenčí a její soli.

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci

bílkovinných a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.

  • Rychlé snížení pH silážované hmoty.
  • Brání rozkladu dusíkatých látek.
  • Bezpečný vůči lidem a technice.

Symbol pro použití

v ekologickém zemědělství.

Určen pro

Účinek

Dávkování

• konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce z přímé sklizně při sušině 20-28%

 (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky .....)

• konzervace mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

• při konzervaci bílkovinných pícnin s nižší sušinou

• při silážování za špatných klimatických podmínek

• při nedostatečném odběru hmoty ze silážní jámy

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty

• příznivým způsobem ovlivňuje průběh fermentace

• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy

• působí selektivně při inhibici nežádoucí mikroflóry

• brání degradaci dusíkatých látek

• výrazně snižují riziko vzniku biogenních aminů

• potlačuje prodýchávání cukrů a zahřívání hmoty

• zlepšuje energetickou bilanci siláže

• uchovává pohotové lehce využitelné cukry

• zabraňuje rozvoji sekundární fermentace

• inhibuje růst kvasinek a plísní

 

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce

Pícnina

TRÁVY

LOUKY

JETEL

VOJTĚŠKA

MLÁTO

l/t

3 - 5

3 - 6

3 - 6

4 - 6

3 - 4

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota