Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Kukuřice - silážní přípravky

SilaPro® Mix NA

Kombinace organických kyselin a jejich solí.

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci:

 

  • Produktů dělené sklizně kukuřice.
  • Drceného vlhkého zrna obilovin, kukuřice a luštěnin.
  • Kompletních a statkových krmiv.
  • Vedlejších produktů potravinářského průmyslu.

Symbol pro použití

v ekologickém zemědělství.

Určen pro

Účinek

Dávkování

• působí na základě synergického účinku kyseliny mravenčí a kyseliny propionové

• elektivně usměrňuje fermentační proces

• snižuje ztráty energie a nutričních hodnot

• vytváří optimální prostředí pro činnost LAB*

• je zdrojem pohotové energie

• výrazně snížena korozivita organických kyselin.

• výrazný dlouhodobý protiplísňový účinek

Kyselina mravenčí – silný antibakteriální účinek.

•  okamžité snížení pH konzervovaných produktů

•  selektivní ovlivnění fermentačního procesu

•  vytvoření optimálního prostředí pro činnost bakterií mléčného kvašení

•  snížení ztrát energie a nutričních hodnot způsobených fermentačním procesem

 

Konzervace produktů dělené sklizně kukuřice - LKS:

Sušina %

50 - 58

58 - 62

4 kg / t

5 kg / t

Vlhké šrotované zrno obilovin, kukuřice, luštěnin:

Sušina %

60 - 70

70 - 73

4 kg / t

5 kg / t

Vlhké mačkané zrno obilovin, kukuřice, luštěnin:

Obilniny, kukuřice

Sušina %

55 - 65

65 - 70

4 kg / t

5 kg / t

Hrách a fazole

Sušina %

55 - 65

65 - 70

70 - 75

4 kg / t

5 kg / t

5 kg / t

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota