Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Krmné suroviny

prevence průjmů selat a telat

Popis

Dávkování

Přirozená a ekonomická alternativa pro moderní odchov selat

Inovativní přírodní krmný doplněk, který zlepšuje stravitelnost bílkovin a pomáhá udržovat zdravou střevní mikroflóru.

 

Prevence průjmových onemocnění

 

Výskyt průjmových onemocnění lze výrazně snížit včasným vystavením střevní mikroflóry selat hrubé vláknině v krmivu. Také v krmivech pro časný odstav selat je čistá vysoce koncentrovaná hrubá vláknina nenahraditelná. VITACEL® je nejlepším zdrojem hrubé vlákniny. Ostatní zdroje hrubé vlákniny běžně obsahují mykotoxiny, a/nebo jejich částice mají ostré okraje, které způsobují poškození citlivých střevních klků.

 

Zdravá selata mají vyšší přírůstky hmotnosti

 

Testy prokázaly významně vyšší přírůstky hmotnosti díky zdravé střevní mikroflóře a zlepšenou odolnost selat vůči onemocněním. Denní přírůstek hmotnosti, zejména mezi 15. a  28. dnem odchovu, se zvýšil přibližně o 25%. Střevní mikroflóra selat se přirozeně přizpůsobí hrubé vláknině VITACEL®. Toto přizpůsobení střevní mikroflóry zvýšenému obsahu hrubé vlákniny v rozpětí přibližně dvou týdnů bylo již mnohokrát prokázáno.

 

Univerzita aplikovaných věd Nürtingen

 

Testy provedené na Univerzitě aplikovaných věd v německém Nürtingenu ukazují, že dochází k průkaznému snížení průjmů u odstavených selat a průkazně vyšším přírůstkům. V testech byl snížen výskyt průjmových onemocnění o 65%, respektive 90%.

 

Doporučené dávkování

 

PŘED odstavem:

Prestartér: 2% VITACEL®

 

PO odstavu:

V prvních 4 týdnech po odstavu:1% VITACEL®

Pokud se objeví problémy s průjmy – v prvních 2 týdnech po odstavu: 2% VITACEL®

 

VITACEL®

 Je stabilní při granulaci a extruzi.

 

Typy:

VITACEL® R 200 (prášková forma)

VITACEL® R 200 C SUPER FINE (kompaktní)

 

 

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota