Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

ZVÍŘATA

Rozdělení sortimentu pro zvířata podle druhu

Skot

Sortiment pro telata, dojnice a

hovězí žír.

Acidifikátory, aminokyseliny, doplňková krmiva, konzervanty, krmné suroviny, probiotika, silážní přípravky...

Drůbež

Sortiment pro brojlery, kuřice, nosnice, krůty.

Acidifikátory, antikokcidika, doplňková krmiva, enzymy, probiotika, tukové koncentráty...

Prasata

Sortiment pro výkrm prasat, selata, prasnice a kance.

Acidifikátory, aminokyseliny, doplňková krmiva, konzervanty, krmné suroviny, probiotika, silážní přípravky...

Jehňata & Ovce

Sortiment pro jehňata, ovce a kozy.

Acidifikátory, aminokyseliny, doplňková krmiva, konzervanty, krmné suroviny, probiotika, silážní přípravky...

Králíci

Sortiment pro kožešinová zvířata.

Acidifikátory, desinfekční přípravky, doplňková krmiva, krmné suroviny, vyvazovače mykotoxinů, zchutňovadla.

Koně

Doplňková krmiva pro koně od firmy Mervue.

Orální pasty, tekuté a sypké přípravky.

Ryby

Sortiment pro ryby.

Cheláty, krmné suroviny, vyvazovače mykotoxinů a zchutňovadla.

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota