Ve spolupráci se společností Strom Praha jsme natočili několik videí z pole ze sklizně a silážování kukuřice.