Respiron

Přirozená podpora dýchacího  systému pro telata

Přirozená podpora k udržení zdravého dýchacího systému u telat a mladého skotu.

   • Účinná podpora v případech dýchacích potíží.
   • Usnadňuje dýchání.
   • Zvyšuje imunitu. Podporuje produkci protilátek.

Pneumonie:
Jedním z největších zabijáků odstavených a mléčných telat jsou bezpochyby respiratorní infekce a konkrétně pneumonie. Stejně běžné jako pro nás nachlazení, je v prostředí telat běžná pneumonie. Ve většině případů je tele schopné poradit si vlastními přirozenými obrannými prostředky. V okamžiku, kdy je tele ve stresu, se snižuje imunitní odpověď zvířete. To umožní množení bakterií a může se projevit infekce. Aby bylo možné čelit problémům vzniklým z onemocnění je jako první krok nutné nalézt příčiny stresu. Je mnoho příčin vyvolávajících stres:  

   • Skupinové ustájení
   • Přeprava
   • Odstav
   • Kastrace
   • Vlivy prostředí jako např. větrání ve stáji, prostor, krmné místo
   • Špatné počasí
   • Neadekvátní výživa

Echinacea

   • Používá se v rostlinném lékařství po staletí
   • Je spojená s posílením imunitního systému – zčásti proti virovým onemocněním
   • Zvyšuje počet a velikost bílých krvinek
   • Má protizánětlivý účinek

Krmný návod:
Respiron lze podávat denně jako dietetickou respiratorní podporu pro telata.

Dávkování: 

   • 3 dny před rizikovým obdobím
   • Při prvních příznacích respiratorních problémů po dobu 6 dní. V případě potřeby pokračovat.
   • Na podporu veterinárního léčby

Telata – jako dietetický doplněk 20ml denně