AdiSil® Gas

 • Popis
 • Složení a koncentrace
 • Dávkování

AdiSil® GAS je nový přípravek, který obsahuje unikátní kmen Lactobacillus plantarum, který účinně fermentuje a stabilizuje silážovanou hmotu tak, aby byl zachován co nejvyšší obsah energie pro následný rozvoj a produkci metanogenních baktérií. Takto vyrobenou siláž je možné použít jak na produkci bioplynu, tak i jako krmivo pro dojnice a jiná hospodářská zvířata.

Výhody použití přípravku AdiSil® GAS:

   • Vysoká konkurence L. plantarum vůči nežádoucí mikroflóře.
   • Rychlá a účinná fermentace hmoty.
   • Rychlé snížení hodnoty pH.
   • Vyšší obsah využitelných živin pro metanogenní bakterie.
   • Nižší ztráty sušiny v průběhu fermentace.
   • Delší skladovatelnost siláží.
   • Menší ztráty na čelní stěně siláže.

Lactobacillus plantarum

nejméně 1 x 1011 CFU/g přípravku*.

* CFU – jednotky tvořící kolonie

Jedno balení 250 gramů je určeno pro ošetření 250 tun čerstvé hmoty – základní dávka je 1 gram na 1 tunu hmoty. Celé balení dobře rozmíchejte v 1 – 2 l čisté vody. Takto připravený roztok dále rozmíchejte v takovém množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování vašeho aplikátoru a rovnoměrně aplikujte na řezanku přímo při sklizni anebo při jejím silážování. Přípravek může být aplikován všemi systémy mikroaplikace Pro menší množství siláže je možné použít přiloženou odměrku na 50g AdiSilu.

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.