AdiSil® LG-100 Perfect

Inokulant pro konzervaci zavadlých bílkovinných a polobílkovinných pícnin.​

AdiSil® LG-100 Perfect je nový silážní přípravek určený pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných krmiv. Výrazně zlepšuje fermentační proces a nutriční hodnotu siláží.

AdiSil® LG-100 Perfect obsahuje čtyři homofermentativní kmeny mléčných baktérií:

   • Pediococcus acidilactici – akcelerátorový kmen, který nastartuje fermentaci.
   • Lactobacillus paracasei – díky široké fermentační škále cukrů (fermentuje také fruktany) rychle snižuje hodnotu pH.
   • Lactobacilus casei – rychle produkuje kyselinu mléčnou, má široké rozpětí fermentačních teplot a je termorezistentní.
   • Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentační proces a stabilizuje silážovanou hmotu.

Pro bachorovou mikroflóru je metabolicky - jako rychlý zdroj energie - nejvýhodnější L forma kyseliny mléčné. Použité kmeny Lactobacillus casei a Lactobacillus paracasei produkují více než 90% kyseliny mléčné v nejvyužitelnější L (+) formě. Díky rychlému startu a širokému fermentačnímu rozpětí silážních kultur dochází k rychlému poklesu hodnoty pH, zastavení množení nežádoucích mikroorganismů a snížení rizika následné degradace silážované hmoty.

Takto ošetřená siláž obsahuje maximální koncentraci uchovaných živin a je pro skot chuťově atraktivní. Výsledkem je zlepšení užitkovosti dojnic a návratnosti vložené investice.

 • Pediococcus acidilactici
 • Lactobacillus paracasei
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus plantarum

nejméně 1 x 1011 CFU/g přípravku*.

* CFU – jednotky tvořící kolonie

Jedno balení 250 gramů je určeno pro ošetření 250 tun čerstvé hmoty – základní dávka je 1 gram na 1 tunu hmoty. Celé balení dobře rozmíchejte v 1 – 2 l čisté vody. Takto připravený roztok dále rozmíchejte v takovém množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování vašeho aplikátoru a rovnoměrně aplikujte na řezanku přímo při sklizni anebo při jejím silážování. Přípravek může být aplikován všemi systémy mikroaplikace Pro menší množství siláže je možné použít přiloženou odměrku na 50g AdiSilu.

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.