SilaFor® 2000 Plus

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci zavadlé píce.

Kombinace organických kyselin a jejich solí.

   • Brání rozkladu dusíkatých látek.
   • Špičková aerobní stabilita
   • zakonzervované píce.
   • Výrazný protiplísňový účinek!
   • Vysoký obsah účinných látek.

Určený pro:
• konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné zavadlé píce při sušine od 28% (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky…)
• konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna
• konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu
• ošetření horní vrstvy a bočních stěn před zakrytím silážní jámy

Výrazně snižuje riziko ztrát při:
• konzervaci pícnin s nízkou sušinou
• silážování za špatných klimatických podmínek
• konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek
• znehodnocení horní vrstvy siláží  (aplikace na povrch před zakrytím sila)

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty
• příznivým způsobem ovlivňuje průběh fermentace
• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy
• brání degradaci dusíkatých látek
• potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry
• výrazně snižují riziko vzniku biogenních aminů
• potlačuje prodýchávání cukrů a zahřívání hmoty
• zlepšuje energetickou bilanci siláže
• uchovává pohotové lehce využitelné cukry
• zabraňuje rozvoji sekundární fermentace
• inhibuje růst kvasinek a plísní

• kyselina mravenčí
• mravenčan sodný
• kyselina propionová
• benzoát sodný
• karamel E 150d
• voda

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce
Pícninal/t
TRÁVY3 - 5
LOUKY3 - 5
JETEL3 - 6
VOJTĚŠKA4 - 6
MLÁTO3 - 4
MAČKANÉ ZRNO3 - 5

 

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.