SilaFor® FA 85

Vysoce účinný silážní přípravek především pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.

   • Okamžitě snižuje pH silážované hmoty.
   • Brání rozkladu dusíkatých látek.
   • Zlepšuje hygienický statut statkových krmiv.

Určený pro:

   • konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce při sušině od 24% (vojtěška, jetel, bob, travní porosty, směsky…)
   • konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu
   • ošetření horní vrstvy před zakrytím siláže
   • konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

   • konzervaci bílkovinných pícnin s nízkou sušinou
   • silážování za špatných klimatických podmínek
   • konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty
• příznivým způsobem ovlivňuje průběh fermentace
• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy
• brání degradaci dusíkatých látek
• potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry
• výrazně snižují riziko vzniku biogenních aminů
• potlačuje prodýchávání cukrů a zahřívání hmoty
• zlepšuje energetickou bilanci siláže
• uchovává pohotové lehce využitelné cukry
• zabraňuje rozvoji sekundární fermentace
• inhibuje růst kvasinek a plísní

• kyselina mravenčí 85%

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce
Pícninal/t
TRÁVY3 - 5
LOUKY3 - 5
JETEL3 - 6
VOJTĚŠKA3 - 6
MLÁTO3 - 4
MAČKANÉ ZRNO3 - 5

 

 

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.