SilaFor® NA Plus

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci zavadlé píce.

Kombinace kyseliny mravenčí a její soli.

   • Brání rozpadu dusíkatých látek.
   • Vynikající protiplísňový účinek!
   • Špičková aerobní stabilita zakonzervované píce.

Určený pro:

   • konzervaci zavadlých pícnin při sušině 28 - 45 % v silážních žlabech a obalovaných balících
   • ošetření povrchu před zakrytím siláže
   • konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna
   • konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

   • při konzervaci pícnin s vyšším rozpětím sušiny
   • při silážování za špatných klimatických podmínek
   • při nedostatečném odběru hmoty ze silážní jámy

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty
• příznivým způsobem ovlivňuje průběh fermentace
• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy
• působí selektivně při inhibici nežádoucí mikroflóry
• brání degradaci dusíkatých látek
• výrazně snižují riziko vzniku biogenních aminů
• potlačuje prodýchávání cukrů a zahřívání hmoty
• zlepšuje energetickou bilanci siláže
• uchovává pohotové lehce využitelné cukry
• zabraňuje rozvoji sekundární fermentace
• inhibuje růst kvasinek a plísní

• kyselina mravenčí
• mravenčan sodný
• kyselina propionová
• voda

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce
Pícninal/t
TRÁVY3 - 5
LOUKY3 - 5
JETEL3 - 6
VOJTĚŠKA4 - 6
MLÁTO3 - 4
MAČKANÉ ZRNO3 - 5

 

 

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.