Účinek pHix-up na pH bachoru & produkci mléka 10.000 dojnic

pHix-up je inovativní přírodní pufr a byl testován na různých farmách na celém světě. Složení diet, které byly použity v 6 pokusech s pufrem pHix-up, je uvedeno v Tab. 1. Podle INRA 2018 měly diety Index Rizika Acidózy (IRA) od žádného (IRA=0) až po vysoké (IRA=2). Používané pufry byly různé a byly nahrazeny pufrem pHix-up v dávce přizpsobené každému případu. Množství použitého pHix-up místo předchozích pufrů bylo ve všech případech nižší: 50-125g/krávu/den vs. 100-350g/krávu/den.

PHIX-UP STABILIZUJE PH BACHORU

Na farmách, které v dietě použily pHix-up, bylo podáno 37 bachorových bolusů dojnicím v laktaci, které umožnily měřit pH bachoru každých 10 minut po období 90 dnů. Obr. 1 (víceúrovňový graf) představuje vývoj pH v průběhu 24 hodin u všech bolusovaných krav, s důrazem na kolísání pH u obou použitých pufrů. V případě farem, kde bylo vysoké riziko acidózy, se po použití pufru pHix-up v dietě zkrátila doba při pH<5.8 o 60% v Itálii (IRA=1.33), o 50% v Chile (IRA=1.67), o 30% v USA (IRA=1.33) a o 12% na druhé farmě v USA (IRA=2.00). Na všech pokusných farmách se při použití pHix-up snížilo množství použitých pufrů. Při použití pufru pHix-up je také vidět menší rozpětí hodnot pH a snížení koeficientu rozptylu (3.13 předtím vs. 2.54 potom) ukazující stabilizaci bachorového prostředí.

PHIX-UP ZLEPŠUJE MLÉČNOU UŽITKOVOST

Použití pHix-up pro 10.000 testovaných krav vedlo k zlepšení mléčné užitkovosti a obsahu složek v mléce. Při srovnání s obdobím, kdy byly použity jiné pufry, se přidáním pHix-up do TMR zvýšila produkce mléka v průměru o 1.3 kg/krávu/den (P<0.001). Navíc v průběhu období kdy se používal pHix-up, se v porovnání s jinými pufry zvýšil celkový tuk průměrně o 50 g/krávu/den (P<0.001) a celkový protein se zvýšil o 30 g/krávu/den. Tyto hodnoty zdůrazňují potenciál pHix-up při stabilizaci pH bachoru, což má pozitivní vliv na intraruminální prostředí a dosažení lepší produkce mléka.

Lepší stabilizace pH bachoru pozorovaná během pokusů umožňuje:

    • lepší rozvoj a funkci bachorové mikroflóry,
    • lepší produkci mléka.

Bioferm Slovensko