BOLIFOR Probicid

Regulátor kyselosti

Unikátní minerální acidifikační krmný doplněk, založený především na kyselině ortofosforečné s přídavkem kyseliny citrónové a inertním nerozpustném nosiči diatomického původu, všechny pečlivě vybrány pro jejich jedinečné vlastnosti. Všechny složky jsou aktivními substancemi.

Výběr surovin, neživočišného původu, a výrobní proces zaručuje finální produkt s výbornou stravitelností fosforu a minimální koncentrace nežádoucích prvků hluboko pod limitami EU. Samotný nosič vykázal pozitivní účinek na růst a konverzi krmiv v pokusných výkrmech prasat a drůbeže a jeho použití je povoleno bez omezení.

PROBICID má vzhled nahnědlého granulátu. Barva se může díky přírodnímu původu nosiče lišit. Toto však neovlivňuje chemické vlastnosti anebo účinnost přípravku.
Kyselina citrónová a fosforečná jsou po uvolnění z nosiče (granulát) vysoce rozpustné ve vodě (98%).

PROBICID je bez zápachu, chuťově atraktivní a má prvotřídní výsledky pokusů.

Výhody použití

   • Synergický účinek kyselin a nosiče
   • Snižuje pH a pufrační kapacitu krmiva
   • Redukuje poodstavové potíže zažívacího traktu (GIT)
   • Zlepšuje stravitelnost bílkovin a minerálních látek
   • Zlepšuje konverzi krmiva
   • Snižuje zátěž životního prostředí dusíkem a fosforem
   • Zajišťuje vysoce stravitelný zdroj fosforu pro zvířata
   • Má antibakteriální účinek jak v krmivu tak ve střevě
   • Nevyvolává žádná zdravotní rizika pro lidi
   • Dobrá a jednoduchá manipulace
   • Snížená hladina zápachu
   • Prevence průjmů
   • Zlepšuje růst zvířat
   • Snižuje úhyny
   • Vyšší vazebná kapacita (mmol HCl spotřebované na snížení pH v krmivu na určitou hodnotu přidáním acidifikátoru)
   • Dlouhodobý účinek v celém zažívacím traktu

H3PO4 (kyselina ortofosforečná)
HOC(CH2CO2)2CO2H (kys. citrónová)
Diatomické půdy

Prasata%kg/t KS
Selata0,6 - 0,96 - 9
Předvýkrm0,4 - 0,54 - 5
Výkrm0,2 - 0,42 - 4
Prasnice0,3 - 0,73 - 7
Drůbež  
Brojleři0,6 - 1,06 - 10
Nosnice0,6 - 1,06 - 10
Krůty0,6 - 1,06 - 10
RCH0,7 - 1,27 - 12