Protural

  • Popis
  • Složení a koncentrace
  • Dávkování

Zootechnická doplňková látka pro selata 

Zootechnický, růstový stimulátor, selata, benzoát sodný, Protural®. Vyvinutý zvláště pro odstavená selata do 35 kg. 

Protural® obsahuje 99% aktivního benzoátu sodného a je registrovaný v EU jako zootechnická doplňková látka pro použití v krmivech pro selata s potenciálem zlepšení produkce odstavených selat. Protural® je dobře rozpustný zdroj benzoátu sodného a rychle se v kyselém prostředí žaludku mění na kyselinu benzoovou. Tato endogenní kyselina benzoová je vysoce disperzibilní a má tak vyšší antimikrobiální aktivitu při průchodu gastrointestinálním traktem než běžné průmyslové produkty s kyselinou benzoovou.

Výsledky pokusů ukázaly že Protural® kontroluje intestinální mikroflóru a zlepšuje produkci zvířat. Finální hmotnost, denní přírůstky a konverze krmiva je u odstavených selat průkazně lepší.

Protural® je vhodný také do tekutého krmení, kde zabraňuje fermentaci vyvolané plísněmi a kvasinkami.

Podobně jako kyselina benzoová je Protural® metabolizován na kyselinu hippurovou, která okyseluje moč a snižuje emise amoniaku do prostředí.

Protural® je také organickým zdrojem sodíku bez chlóru a částečně může nahradit použití soli, zvyšuje dEB (dietetickou rovnováhu elektrolytu).

Protural® je bílý práškový nebo granulovaný zdroj 99% benzoátu sodného.

Do 4 kg na tunu krmné směsi.