Coxiril – 0,2% MICROGRANULATE

 • Popis
 • Výhody použití
 • Dávkování

Coxiril® je doplňkovou látkou, určenou k profylaxi kokcidiózy u brojlerů, krůt a japonských křepelek. 

Obsahuje 2 g/kg účinné látky diklazurilu. Jedná se o účinné syntetické antikokcidikum s možností strategického využití za účelem eliminace infekčního tlaku v pravidelných intervalech. Coxiril® zabíjí kmeny kokcidií rezistentní vůči ionoforům a pomáhá obnovit účinnost ionoforních antikokcidik

Prevence subklinické kokcidiózy stále představuje ekonomicky významný faktor v moderním chovu drůbeže. Klíčem k úspěchu je vytvoření prostředí s nízkým infekčním tlakem, kde antikokcidika nejenže drží situaci pod kontrolou, ale také umožňují rozvoj přirozené imunity.

Coxiril® je doplňkovou látkou, určenou k profylaxi kokcidiózy u brojlerů, krůt a japonských křepelek. Obsahuje 2 g/kg účinné látky diklazurilu.
Jedná se o účinné syntetické antikokcidikum s možností strategického využití za účelem eliminace infekčního tlaku v pravidelných intervalech. Coxiril® zabíjí kmeny kokcidií rezistentní vůči ionoforům a pomáhá obnovit účinnost ionoforních  antikokcidik.

Budování přirozené imunity
Budování přirozené imunity je pro kuřata a krůťata nezbytné, aby se ubránila kokcidióze. Raná vývojová stádia kokcidií rodu Eimeria jsou vysoce imunogenní. Díky tomu přípravky, které účinkují pouze na pozdější stádia vývojového cyklu kokcidií, nenaruší budování přirozené imunity. Diklazuril má silný smrtící účinek vůči pozdějším vývojovým stádiím kokcidií rodu Eimeria, ale nenarušuje vývoj časných, imunogenních stádií. Coxiril® nezasahuje nepříznivě do procesu vytváření přirozené imunity (Maes et al.,1988).

Nedochází k narušení přirozené střevní mikroflóry

Coxiril® poskytuje maximální ochranu před vypuknutím klinické kokcidiózy a nenarušuje normální rozvoj střevní mikroflóry. Díky svému silnému kokcidiocidnímu účinku přispívá tento přípravek také k omezení výskytu dysbakterióz.

Dobrá snášenlivost
Coxiril® 0,2% microGranulate je zdaleka nejbezpečnějším antikokcidikem na trhu.
Nebyly pozorovány žádné nepříznivé účinky i při velmi vysokých dávkách – až 200 ppm u brojlerů a 100 ppm u krůťat.

Žádné vedlejší účinky
Coxiril® neovlivňuje příjem krmiva a vody, nevyvolává vyšší senzitivitu vůči tepelnému stresu ani nezvyšuje vlhkost podestýlky.

Bezpečné použití
Není  známa   jakákoliv  nekompatibilita s jinými krmnými komponenty nebo medikamenty.

Unikátní mikrogranulky

Coxiril® je 0,2% mikrogranulovaný premix. Jeho unikátní složení umožňuje vytvoření uniformních mikrogranulek, díky nimž má přípravek vynikající zamíchatelnost a vzniká mnohem menší prachová frakce.

Mikrogranulky zajišťují vyšší účinnost
Coxiril® 0,2% microGranulate umožňuje efektivnější podávání diklazurilu a vyšší účinnost.
Coxiril® má optimální distribuci velikosti částic pro homogenní zamíchání a přesnější obsah diklazurilu.

 • Mikrogranulky umožňují efektivnější podávání a vyšší účinnost.
 • Nulová ochranná lhůta.
 • Mimořádně účinná, efektivní a bezpečná chemická látka.
 • Silný smrtící účinek vůči všem významným druhům kokcidií.
 • Nebrání rozvoji přirozené imunity.
 • Lze jej použít pro snížení infekčního tlaku kokcidií před zahájením programu vakcinace proti kokcidióze.
 • Vynikající bezpečnostní profil u všech druhů zvířat.
 • Široké rozmezí dávkování (0,8-1,2 ppm).
 • Žádný tepelný stres ani zvýšená vlhkost podestýlky.
 • Výborná kompatibilita s jinými komponenty krmiva.
 • Malý podíl prachových částic, zaručující optimální účinnost přípravku a bezpečnost při práci.

 

Cílové druhy

 

Diklazuril (ppm)

Coxiril® 0,2% Premix (g/ ton)

Maximální věk
(týdny)

 

Ochranná lhůta (dny)

Brojleři

0,8-1,2

400-600

-

0

Krůty

0,8-1,2

400-600

-

0

Japonské křepelky

0,8-1,2

400-600

-

0