Přírodní pufr

pHix-up®

INOVATIVNÍ PŘÍRODNÍ PUFR 

Nejúčinnější kombinace oxidů hořčíku na podporu zajištění přirozené produkce,  užitkovosti a zdraví přežvýkavců.

  • NEJVYŠŠÍ NEUTRALIZAČNÍ KAPACITA
  • RYCHLÝ & DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚČINEK NA pH BACHORU
  • OVĚŘENÁ ÚČINNOST
  • ZVYŠUJE SLOŽKY A UŽITKOVOST

 

Silný, rychlý a dlouhodobý účinek pH se vrací do normálu za méně  než 2 hodiny a zůstává stabilní  nejméně po dobu 6 hodin.

  • Lepší využití krmné dávky s vysokým obsahem energie.
  • Zvýšení produkce mléka a vyšší obsah složek.
  • Neutralizační schopnost je 3x vyšší než u bikarbonátu sodného.
  • Přírodní produkt bez chemické úpravy či aditiv.

Bioferm Slovensko