Certifikáty

BIOFERM CZ spol. s r.o.

má zavedený systém řízení jakosti ISO 9001:2001 pro obchodní a poradenskou činnost v oblasti výroby krmiv a veterinárních přípravků a GMP B3 (2007): Trade, Collection and Storage & Transshipment pro obchod s krmnými surovinami, premixy, doplňkovými látkami a krmnými směsmi.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

BIOFERM CZ, spol. s r.o. zavedla a použivá systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikát GMP+

BIOFERM CZ, spol. s r.o. splňuje příslušné požadavky a podmínky certifikačního standardu GMP+

Certifikát ABCERT

BIOFERM CZ, spol. s r.o. byl certifikován v oblasti silážních přípravků AdiSil, SilaFor a SilaPro

Certifikát MERVUE PROHIBITED SUBSTANCES FREE

Abychom splnili rostoucí požadavky trenérů a všech, kterých se týkají dostihy, vytvořili jsme program Mervue Certifikováno pro Dostihy.

Certifikát EKOKOM

BIOFERM CZ, spol. s r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00021825