Search

BIOFERM CZ spol. s r.o.

má zavedený systém řízení jakosti GMP+ B3 Obchod, shromažďování a skladování & překládka pro obchod s krmnými surovinami, premixy, doplňkovými látkami a krmnými směsmi.

Certifikát GMP+

BIOFERM CZ, spol. s r.o. splňuje příslušné požadavky a podmínky certifikačního standardu GMP+

Certifikát ABCERT

BIOFERM CZ, spol. s r.o. byl certifikován v oblasti silážních přípravků AdiSil, SilaFor a SilaPro

Certifikát EKOKOM

BIOFERM CZ, spol. s r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00021825