Search

Kompletní program silážování s Biofermem

Rovnoměrně připravený povrch řádně udusané siláže ošetřete solemi organických kyselin benzoan sodný nebo sorban draselný nebo přípravky SilaPro NC, SilaPro Mix NA, SilaFor NA Plus.

1. Co nejdříve po ošetření zakryjte povrch siláže vícevrstvou PE nebo bariérovou fólií. 

2. Překryjte fólii ochrannou zátěžovou tkaninou SILOTEX nebo sítí SILONET.

Pro dokonalé utěsnění povrchu siláže položte podél všech okrajů a napříč silážní jámy zátěžové pytle SILOBAG naplněné štěrkem.

Pytle musí být za sebou kladeny tak, že spodní část jednoho pytle překrývá průhmat pytle předchozího.

Při zkrmování vždy nechte celý horní okraj čela siláže zatížený nepřerušovanou řadou zátěžových pytlů SILOBAG.

V průběhu vybírání siláže posunujte zátěžové pytle SILOBAG  pouze o nezbytně potřebnou vzdálenost.