Search

Kompletní program silážování s Biofermem

ODBORNÉ poradenství

  • Předsklizňové poradenství a posklizňový  servis NIRS
  • Odběr silážních vzorků vertikální sondou až do hloubky 2 metry
  • Spektrofotometrická NIR a chemická analýza

DOPROVODNÝ PROGRAM A SERVIS

  • Aplikátory biologických a chemických konzervantů a jejich servis
  • Kompletní zakrývací systémy silážních jam včetně zaškolení
  • Návrhy kompletní linky pro mačkání a vakování vlhkého zrna