Search

Enzymy

Hostazym® X

Enzym přinášející prospěch zvířatům a úspory farmářům

unikátní multi-enzymový komplex s deklarovanou aktivitou endo-1,4-β xylanázy

Hostazym® X je přírodní enzymový komplex s dekla-rovanou aktivitou endo-xynalázy. Tento komplex je produkován prostřednictvím procesu fermentace na pevném substrátu (SSF) s využitím specifického kmene Trichoderma longibrachiatum.

Unikátní multi-enzymový komplex s deklarovanou aktivitou endo-1,4-β xylanázy

Hostazym® X je přírodní enzymový komplex s dekla-rovanou aktivitou endo-xynalázy. Tento komplex je produkován prostřednictvím procesu fermentace na pevném substrátu (SSF) s využitím specifického kmene Trichoderma longibrachiatum. Během procesu SSF produkční kmen vylučuje komplex enzymů degradujících NSP: endo-1,4-ß-xylanáza, endo-1,4-ß-glukanáza, endo-1,3 (4)-ß- glukanáza, α-amyláza, proteáza, α-galaktosidáza atd. Vedlejší enzymatické aktivity doplňují hlavní aktivitu pentosanázy a dále napomáhají degradaci NSP.

Kromě prokázané účinnosti při degradaci NSP jako zdrojů energie v cereáliích je třeba zmínit, že komplex pentosanáza-xylanáza obsažený v přípravku Hostazym® WSP, má značnou příbuznost s vysoce větvenými arabinoxylany přítomnými v rostlinných zdrojích proteinů, například v sójovém šrotu.

Technologické vlastnosti

  • Hostazym®X microGranulate se na trh dodává jako mikrogranulovaný homogenní krmný enzym a je také k dispozici v tekuté formě.
  • Velikost částic dává produktu výborné vlastnosti, například vynikající sypkost a bezprašnost.
  • Homogenní distribuce preparátu Hostazym® microGranulate v hotové krmné směsi je důkladná, bez rizika separace.
  • Produkt je stabilní během všech běžných procesů při výrobě a granulování krmných směsí.
  • Byla prokázaná stabilita při skladování hotových krmných směsí.
  • Zaručená trvanlivost je za normálních podmínek skladování až 24 měsíců od výroby.