Protaq LF3

Tekutý přípravek na acidifikaci napájecí vody pro drůbež a prasata.

Přípravek byl speciálně vyvinut k acidifikaci napájecí vody pro brojlery, selata při odstavu, ale je vhodný též pro nosnice, krůty, prasata ve výkrmu a prasnice

Přípravek BIOFERM Protaq LF3 obsahuje 100% účinných látek. Skládá se z mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA) v unikátní kombinaci s mastnými kyselinami se středně dlouhým řetězcem (obohacenými kyselinou kaprylovou (C8:0), které plní řadu funkcí. BIOFERM Protaq LF3 dokáže zabránit množení škodlivých bakterií (Salmonella, Campylobacter, Clostridium a Escherichia Coli) v zažívacím traktu.
Přípravek BIOFERM Protaq LF3 se zvlášť doporučuje jako prevence infekcí způsobených salmonelami a kampylobakteriemi ke konci produkčního cyklu pro snížení rizika kontaminace jatečných těl při porážce, prevence průjmů selat při odstavu, pro zlepšení zdravotního stavu trávicího traktu prasat ve výkrmu a prasnic
Bez ochranné lhůty.

Manipulace a přeprava: Škodlivý pro kůži.

Balení na objednávku:

   • 1000 kg IBC kontejner
   • 200 kg barel
   • 25 kg kanystr
   • Volně ložený

Stabilita a skladování: Produkt je stabilní po dobu 2 let od data výroby.
Během skladování může změnit barvu, což nemá
negativní vliv na složení ani účinnost.
Bezpečnostní upozornění: Před manipulací s produktem si pročtěte bezpečnostní
list materiálu. Vyrobeno v Holandsku.

Kombinace kyseliny mravenčí, mléčné a propionové s mastnými kyselinami o střední délce řetězce (MCFA) a emulgátorem

   • kyselina mravenčí 49%,
   • kyselina propionová 25%,
   • MCFA 10%,
   • amoniak 5,5%,
   • emulgátor 5%,
   • MPG 0,1%

Přípravek byl speciálně vyvinut k acidifikaci napájecí vody pro brojlery, selata při odstavu, ale je vhodný též pro nosnice, krůty, prasata ve výkrmu a prasnice

Aplikuje se v dávce 0,5-2 kg na 1000 l vody pro výsledné pH vody 4-4,5.
Přesné dávkování je třeba upravit podle tvrdosti vody tak, aby pH nebylo nižší než 4, aby se zamezilo snížení příjmu vody zvířaty.