Cernivet® G35 Granulát

Alimentární prevence

CERNIVET® LBC G35 GRANULÁT
je mikrogranulovaný, vodorozpustný probiotický přípravek světle žluté barvy, určený pro aplikaci v mléčných krmných směsích pro telata a selata do přibližné váhy 35 kg .
Účinnou složkou LBC G35 je probiotický kmen Enteroccocus faecium NCIMB 10415 - výrobce: Cerbios-Pharma SA , Lugano , Švýcarsko .
LBC G35 je vyráběn špičkovým technologickým postupem, který minimalizuje množství přítomného nosiče, a tak snižuje možnost tvorby šlemů a gelů, které by mohly zanášet napájecí systémy.
LBC G35 je určen především pro primární kolonizaci a rekolonizaci intestinálního traktu telat a selat ke zvýšení kolonizační rezistence (CR) vůči patogenům.

Výhody použití CERNIVET® LBC G35 GRANULÁT:

   • adherence probiotického kmene E. faecium NCIMB 10415 na střevní epitel, tvorba biofilmu a navození podmínek pro konkurenční exkluzi (CE)
   • zvýšení imunitní odpovědi organismu
   • stabilizace mikrobiálního osídlení trávicího ústrojí – eubióza
   • lepší konverze krmiva v důsledku celkového zlepšení zdravotního stavu

Dávkování:
Mléčné krmné směsi pro telata
v dávce 29 – 189 g / t suché mléčné směsi
tj. 1 x109 až 6,60 x109 CFU / kg suché mléčné směsi.

Mléčné krmné směsi pro selata do váhy 35 kg
v dávce 10 – 29 g / t suché mléčné směsi
tj. 0,35 x109 až 1 x109 CFU / kg suché mléčné směsi.

Použitá dávka se řídí zdravotní situací v chovu.

Balení: plastový kontejner 1 kg
Trvanlivost: v originálním uzavřeném kontejneru při skladování v suchu, temnu a při teplotě 2 – 8 °C 1 rok od data výroby.