Search

Probiotika

Cernivet® G35 Granulát

Alimentární prevence

CERNIVET® LBC G35 GRANULÁT
je mikrogranulovaný, vodorozpustný probiotický přípravek světle žluté barvy, určený pro aplikaci v mléčných krmných směsích pro telata a selata do přibližné váhy 35 kg .
Účinnou složkou LBC G35 je probiotický kmen Enteroccocus faecium NCIMB 10415 – výrobce: Cerbios-Pharma SA , Lugano , Švýcarsko .
LBC G35 je vyráběn špičkovým technologickým postupem, který minimalizuje množství přítomného nosiče, a tak snižuje možnost tvorby šlemů a gelů, které by mohly zanášet napájecí systémy.
LBC G35 je určen především pro primární kolonizaci a rekolonizaci intestinálního traktu telat a selat ke zvýšení kolonizační rezistence (CR) vůči patogenům.

Výhody použití CERNIVET® LBC G35 GRANULÁT:

  • adherence probiotického kmene E. faecium NCIMB 10415 na střevní epitel, tvorba biofilmu a navození podmínek pro konkurenční exkluzi (CE)
  • zvýšení imunitní odpovědi organismu
  • stabilizace mikrobiálního osídlení trávicího ústrojí – eubióza
  • lepší konverze krmiva v důsledku celkového zlepšení zdravotního stavu