Monokalciumfosfát (MCP) mikrogranulát

Doporučené použití

Tento produkt se používá jako minerální krmná surovina do krmiv a je v souladu s Nařízením EP a Rady č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv, Směrnice 2002/32/EC, Nařízení (EU) 574/2011 a(EU) č. 277/2012 o nežádoucích látkách v krmivech pro zvířata. Specifikace jsou zaručeny při výstupu z výroby.

Balení

Volně, pytle 25 kg (polyetylén), vaky 1T (polypropylén)

Doporučení

Výrobek by měl být skladován na suchém místě do 3 let od data balení. Není klasifikován jako nebezpečná látka v souladu s platnými normami přepravy.

Vzhled: bílé mikrogranule

Objemová hmotnost: 0.8 - 0.9

Velikost částic: 0.2 – 1.4 mm, min. 90%