BOLIFOR® MSP

Mononatriumfosfát

Dihydrogenfosforečnan sodný
Mononatrium orthofosfát
CAS No. 7558-80-7

Mononatriumfosfát je vyráběný za použití čisté kyseliny fosforečné a zdroje sodíku. Roztok mononatriumfosfátu se koncentruje, granuluje a suší. Potom se výrobek prosívá, chladí a přepravuje do zásobníků pro další manipulaci.
Výběr surovin, založený na kyselině fosforečné z vlastních apatitových dolů firmy YARA, spolu s nejmodernější technologií dávají základ vynikající kvalitě, výborné rozpustnosti včetně minimální koncentrace nežádoucích prvků hluboko pod limitami EU.

BOLIFOR® MSP má vzhled lehce béžového granulátu, který je mírně hygroskopický. Výrobek je lehce rozpustný ve vodě a v kyselinách. BOLIFOR® MSP je bez zápachu a má slanou chuť.

  • Neobsahuje vápník což jej zařazuje jako ideální složku v dietách s nízkým obsahem vápníku pro všechna zvířata.
  • Chuťová atraktivnost jej činí preferovanou složkou v lizech  a minerálních krmivech určených pro přímé zkrmování.
  • Biologická využitelnost je nejvyšší ze všech fosfátů.
  • Nejvýše zařazený komerční krmný fosfát ve všech  biologických pokusech.
  • Minimum nežádoucích prvků.
  • Stálá kvalita.

Vynikající chemická rozpustnost a biologická využitelnost činí z BOLIFOR® MSP špičkový zdroj sodíku a fosforu pro všechny druhy koncentrátů a krmiv pro skot, prasata, drůbež a všechna ostatní zvířata včetně pet food a chovů ryb.