Fosforečnan Hořečnatý (MAG 26)

  • Popis
  • Fyzikální vlastnosti

Doporučení

Výrobek by měl být skladován na suchém místě do 3 let od data balení. Není klasifikován jako nebezpečná látka v souladu s platnými normami přepravy.

Doporučené použití

Tento produkt se používá jako minerální krmná surovina do krmiv a je v souladu s Nařízením EP a Rady č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv, Směrnice 2002/32/EC, Nařízení (EU) 574/2011 a(EU) č. 277/2012 o nežádoucích látkách v krmivech pro zvířata. Specifikace jsou zaručeny při výstupu z výroby.

Vzhled: Krémové nebo světle hnědě zbarvené granule

Objemová hmotnost: 0,7 - 0,9

Velikost částic: 0,2 - 2 mm