Search

OptiPhos® Plus: nová termostabilní fytáza se spolehlivými zápočtovými hodnotami

Exogenní fytázy se začaly v krmivech používat před více než 25 lety a dnes jsou běžnou součástí výživy monogastrů. Fytázy se používají pro uvolnění fosforu (P), který je ve formě fytátu vázaný v krmných surovinách. Tím se snižuje cena krmiva, protože je zapotřebí dodat méně anorganického fosforu pro dosažení požadovaného obsahu dostupného P (aP). Zároveň fytázy podporují trvalou udržitelnost živočišné výroby, protože snižují exkreci fosforu do životního prostředí. 

Celý článek si můžete ve formátu PDF stáhnout zde.