Search

Zaměřeno na senáže

Ziskovost mléčných farem významně limitují krmiva, která představují až padesát procent nákladů na výrobu mléka. Využití vlastních zdrojů kvalitních objemných krmiv je základ, od něhož se chovatelé skotu odrážejí. Do ekonomiky výroby mléka se však promítají i nakupovaná krmiva, jejichž ceny se každý rok zvyšují. Pro krmiváře, který má za úkol udržet produkci mléka a náklady na krmiva na požadované úrovni, to je nezáviděníhodný rébus

V hledání rezerv jsou vítaným zdrojem informací i semináře, na něž organizátoři často zvou zahraniční specialisty. V posledním březnovém týdnu se krmiváři, ale i zootechnici a agronomové farem s chovem vysokoužitkových dojnic mohli inspirovat například webinářem společnosti Fremis, a. s., Čechtice, která ve spolupráci s firmou Bioferm CZ zajistila vystoupení Dr. Dave Daviese, BsC., Ph.D. Světově uznávaný specialista britské společnosti Silage Solution, Ltd., se ve své prezentaci zaměřil na precizní výrobu senáží, které jsou nejlevnějším zdrojem bílkovinných krmiv ve výživě dojnic.

Celý článek si můžete ve formátu PDF stáhnout zde.