Search

Kokcidiostatika

Sacox® 120 Salinomycin

NEW - ochranná lhůta 0 dní

Kokcidiostatikum používané k profylaktické kontrole různých druhů kokcidií: E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. mivati, E. tenella a E. brunetti, u výkrmových kuřat a kuřic v odchovu.

Sacox® 120 microGranulate (salinomycinát sodný) je nejúčinnější a nejčastěji používané kokcidiostatikum ze skupiny polyeterických antibiotik, která jsou běžně označovaná jako ionofory. V širokém měřítku se využívá pro prevenci kokcidiózy ve výkrmech kuřat a odchovech kuřic.  Za celé období používání přípravku Sacox® 120 microGranulate nebyly pozorovány žádné nežádoucí vlivy na příjem krmiva ani na opeření, a to bez ohledu na roční období anebo teplotu.

Sacox® 120 microGranulate (salinomycinát sodný) je je produktem fermentace Streptomyces albus (ATCC21 838).
Je aktivní nejen proti parazitickým prvokům, ale také vykazuje aktivitu proti bakteriím, zejména vůči Clostridium perfringens.

MECHANISMUS PŮSOBENÍ
Sacox® 120 microGranulate je biologicky aktivní v důsledku schopnosti tvořit komplexy s kationy, zejména díky schopnosti přenášet ionty draslíku do buňky a z buňky ven. Vysvětlením kokcidiocidní aktivity je tak narušení vnitrobuněčné iontové rovnováhy parazita. Během nepohlavního vývoje kokcidií má Sacox® 120 microGranulate inhibiční účinek na sporozoity a merozoity. Značně narušen je také následný vývoj schizontů, díky čemuž dochází k minimálnímu poškození střeva.

FORMULACE
Sacox® 120 microGranulate je krmný doplněk ve formě mikrogranulátu obsahující 120 g salinomycinátu sodného na 1 kg přípravku. Proces mikrogranulace zabraňuje separaci aktivní složky od nosiče. Výsledkem je homogenní mikrogranulát s vynikající sypkostí a prakticky bez tvorby prachu. Sacox® 120 microGranulate lze homogenně zamíchat do premixů a krmiv, což zajišťuje rovnoměrnou dávku pro všechny ptáky pro dosažení důsledné ochrany před kokcidiózou.

STABILITA
Sacox® 120 microGranulate je stabilní v průběhu výroby premixů a krmných směsí. Běžné metody zpracování směsí a krmiv, včetně napařování, granulace, expanze nebo extruze, nemají žádný vliv na stabilitu a účinnost Sacoxu.

SPEKTRUM ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITY
Sacox® 120 microGranulate vykazuje výraznou aktivitu proti Gram pozitivním bakteriím, zejména anaerobům, např. Clostridium perfringens, původci nekrotické enteritidy.

REZISTENCE
Riziko rozvoje rezistence je velice mírné. Kmeny E. tenella nevykazovaly ani po 25 pasážích za přítomnosti Sacoxu rezistenci.
Obecně se dá říct, že každá populace kokcidií může obsahovat některé jedince, kteří jsou do určité míry schopni tolerovat nebo odolávat účinkům antikokcidiálního přípravku. To je ve velké míře ovlivněno faktory managementu, například hustotou zástavu, větráním a hygienickými podmínkami.

ÚČINNOST
Doporučené dávkování Sacoxu nevykazuje žádné nežádoucí účinky na růst a produkci brojlerů. V porovnání s kontrolními skupinami dochází v průměru k zlepšení rychlosti růstu, využití krmiva a nižším úhynům. Toto dávkování Sacoxu bylo použito na miliardách kuřat za účelem jejich ochrany proti kokcidióze a zajištění optimální produkce.