Search

Kokcidiostatika

Stenorol®

ÚČINKUJE PROTI VŠEM VÝZNAMNÝM DRUHŮM rodu Eimeria

Stenorol® je  0,6% premix, obsahující 6g/kg účinné látky halofuginonu na nosiči z kukuřičných palic. Jedná se o šedavě bílou homogenní směs.  Halofuginon je derivátem febrifuginu, jednoho z alkaloidů obsažených v dichroinu, což je extrakt z rostliny Dichroa febrifuga. Dichroin se používal po staletí k léčbě malárie a nalezneme jej i v lékopisech tradiční čínské medicíny. Proto platí, že halofuginon, ačkoliv se vyrábí chemickou syntézou, je odvozen od přírodní látky, jejíž antiparazitický účinek je využíván již po staletí.

Stenorol® je antikokcidikum, které blokuje syntézu proteinů v parazitární buňce.

Stenorol® účinkuje pouze proti parazitům. Nenarušuje prostředí ve střevech hostitele ani absorpci živin a proto nemá vedlejší účinky ani nevyžaduje speciální receptury krmné směsi pro kompenzaci negativních dopadů.

Stenorol účinkuje na 3 stádia vývojového cyklu parazitů, a proto může nahradit jakákoli dříve podávaná antikokcidika  v každé fázi výkrmu brojlerů  (až do začátku ochranné lhůty). Není známa nekompatibilita stenorolu s jinými doplňkovými látkami či terapeutiky (v krmivu ani ve vodě).

Protože chemická struktura přípravku Stenorol® je úplně jiná než struktura jiných antikokcidik, nedochází ke vzniku zkřížené rezistence  mezi Stenorolem® a jinými antikokcidiky.

Střídání Stenorolu® a antikokcidik s různým mechanismem účinku, zejména ionofory, jako je například Sacox, pomáhá zmírnit tlak na rezistenci kokcidií. Toto strategické využití střídání antikokcidik pomáhá maximalizovat účinnost a vyhnout se zkříženým rezistencím. Díky tomu prodlužuje dobu, po kterou je antikokcidikum účinné.