Search

Kokcidiostatika

Coxiril® - 0,2% microGranulate

Coxiril® je doplňkovou látkou, určenou k profylaxi kokcidiózy u brojlerů, krůt a japonských křepelek. 

Obsahuje 2 g/kg účinné látky diklazurilu. Jedná se o účinné syntetické antikokcidikum s možností strategického využití za účelem eliminace infekčního tlaku v pravidelných intervalech. Coxiril® zabíjí kmeny kokcidií rezistentní vůči ionoforům a pomáhá obnovit účinnost ionoforních antikokcidik

Prevence subklinické kokcidiózy stále představuje ekonomicky významný faktor v moderním chovu drůbeže. Klíčem k úspěchu je vytvoření prostředí s nízkým infekčním tlakem, kde antikokcidika nejenže drží situaci pod kontrolou, ale také umožňují rozvoj přirozené imunity.

Coxiril® je doplňkovou látkou, určenou k profylaxi kokcidiózy u brojlerů, krůt a japonských křepelek. Obsahuje 2 g/kg účinné látky diklazurilu.
Jedná se o účinné syntetické antikokcidikum s možností strategického využití za účelem eliminace infekčního tlaku v pravidelných intervalech. Coxiril® zabíjí kmeny kokcidií rezistentní vůči ionoforům a pomáhá obnovit účinnost ionoforních  antikokcidik.

Budování přirozené imunity
Budování přirozené imunity je pro kuřata a krůťata nezbytné, aby se ubránila kokcidióze. Raná vývojová stádia kokcidií rodu Eimeria jsou vysoce imunogenní. Díky tomu přípravky, které účinkují pouze na pozdější stádia vývojového cyklu kokcidií, nenaruší budování přirozené imunity. Diklazuril má silný smrtící účinek vůči pozdějším vývojovým stádiím kokcidií rodu Eimeria, ale nenarušuje vývoj časných, imunogenních stádií. Coxiril® nezasahuje nepříznivě do procesu vytváření přirozené imunity (Maes et al.,1988).

Nedochází k narušení přirozené střevní mikroflóry