adiHepaSOL®

Tekuté doplňkové krmivo podporující regeneraci a činnost parenchymatických tkání a orgánů.

Fytosložky v přípravku

adiHepaSOL®  působí selektivně na vnitřní orgány:

   • Brání steatóze, cirhóze a fibróze parenchymatických orgánů.
   • Podporují regeneraci jaterních buněk, srdečního svalu a ledvin.
   • Podporují apetyt stimulací sekrece enzymů, žaludečních šťáv a žluči v zažívacím traktu.
   • Omezují tvorbu ketolátek v období negativní energetické bilance.
   • Zlepšují stravitelnost tuků a bílkovin.
   • Brání vzniku zánětlivých reakcí a posilují imunitní odezvu organismu.
   • Zmírňují škodlivé účinky mykotoxinů z krmiv v játrech a ledvinách.

adiHepaSOL®   je tekutá koncentrovaná směs rostlinných extraktů s obsahem fytosložek, vitamínů, mikroelementů a organických kyselin. Tyto látky podporují komplexní fungování parenchymálních orgánů. Přípravek vykazuje dlouhodobý účinek:

   • LIPOTROPNÍ - reguluje tukový režim a trávení tuků.
   • HEPATOPROTEKTIVNÍ - ochrana jaterního parenchymu.
   • NEFROPROTEKTIVNÍ - ochrana ledvin.
   • DETOXIKAČNÍ, žlučopudné a žlučotvorné.

Příprava přípravku pro použití:
Před použitím protřepat. V průběhu ředění přípravku chraňte tvář a oči. Přípravek je silně koncentrovaný. Po naředění se stane průzračný, může opaleskovat. Nezachytává se na fitrech medikátorů ani dávkovačů vody.

Interakce:
Lze podávat současně s tekutými acidifikátory a roztoky elektrolytů.
Nepodávat souběžně s biopreparáty.
Zachovat časový odstup min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikace: není

Ochranná lhůta: není

Doba použitelnosti přípravku:
2 roky v originálním zavřeném balení, 48 hodin po naředění ve vodě.

Skladování:
Skladovat v chladu a temnu. Přípravek nesmí zmrznout. Při teplotě nižší než 10°C přípravek zvyšuje svoji hustotu aktivní látky mohou krystalizovat. Chraňte před dětmi. V přírodním prostředí podléhá přípravek přirozené biodegradaci.

Balení:
Plastový kanystr 5 L - pro drůbež, prasata, kožešinová zvířata.
Plastová lahvička 300 ml - pro přežvýkavce

Drůbež:0,5-1 L/1000 L vody
Prasata:Selata: 0,05 - 0,1 ml/kg ž. hm., 
 po předchozím naředění vodou (min. 1:5); 
 Výkrm prasat: 0,1 ml/kg ž. hm., 
Přežvýkavci:0,1 - 0,2 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou (min. 1:5)
Kožešinová zvířata: 0,1 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou (min. 1:5)
Holubi a okrasní ptáci:1 ml/1 L vody
Jako „aperitiv” na
zlepšení trávení a příjem krmiva:
0,1-0,5 L/1000 L vody po celou dobu napájení

Doporučená doba podávání přípravku:
3 - 5 dní, v případě potřeby opakovaně podávat po 14 dnech.

Složení: 12 standardizovaných bylinných extraktů, 11 organických kyselin, komplex vitamívnů (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, C, H, inositol), betain, sorbitol, glycerol.