BIOFERM FA 1100L

BIOFERM FA 1100L je tekutý regulátor kyselosti,

který je kombinací kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného. Kyselina mravenčí je částečně neutralizovaná mravenčanem sodným, aby se snížila korozivita přípravku.  Obě složky jsou pečlivě vybrány na základě jejich individuálních vlastností. Kyselina mravenčí i mravenčan sodný jsou vyráběné v souladu s nejvyššími jakostními standardy.

Tekutý regulátor kyselosti, který je kombinací kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného.

Synergický účinek hlavních složek

   • Snižuje pH a pufrační kapacitu krmiva
   • Silný antibakteriální účinek vůči G- negativním patogenním bakteriím jak v krmivu tak ve střevě
   • Redukuje poodstavové potíže zažívacího traktu (GIT)
   • Zlepšuje stravitelnost bílkovin a minerálních látek
   • Zlepšuje konverzi krmiva
   • Snižuje zátěž životního prostředí dusíkem a fosforem
   • Nevyvolává žádná zdravotní rizika pro lidi
   • Snížená korozivita a zápach v porovnání s čistou kyselinou mravenčí

Hlavní složky:
Kyselina mravenčí, CAS No. 64-18-6
Mravenčan sodný,  CAS No. 141-53-7

Doporučené dávkování v krmivu 

Prasata%kg/t KS
Selata0,6 - 1,06 - 10
Předvýkrm0,7 - 1,27 - 12
Výkrm0,7 - 1,27 - 12
Prasnice0,5 - 0,85 - 8
Drůbež  
Brojleři0,3 - 0,83 - 8
Nosnice0,3 - 0,83 - 8
Krůty0,4 - 0,84 - 8

Doporučené dávkování v pitné vodě

Pro okyselení napájecí vody s maximálním baktericidním účinkem je optimální dávkovací rozpětí 0,1 – 0,2% přípravku BIOFERM FA 1100L (tj. 1,0 - 2,0 l na 1000 l vody). Pro preventivní a dlouhodobou acidifikaci při dosažení pH 4 napájecí vody je doporučená dávka přípravku 0,04 - 0,05% (tj. 0,4 - 0,5 l na 1000 l vody). Pro praktickou aplikaci je vhodné pracovat s přípravkem ředěným vodou v poměru 1 : 10 až 1 : 20. Takto získaný roztok lze snadno aplikovat obvykle v dávce 1% dávkovacím zařízením do rozvodu napájecí vody anebo přímo do představných nádrží.

V závislosti na místních podmínkách, tvrdosti vody anebo jiné požadované výsledné aciditě je vhodné stanovit si vlastní dávku praktickým pokusem.