Search

Acidifikátory

BIOFERM FA 1100L

BIOFERM FA 1100L je tekutý regulátor kyselosti

BIOFERM FA 1100L je tekutý regulátor kyselosti, který je kombinací kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného. Kyselina mravenčí je částečně neutralizovaná mravenčanem sodným, aby se snížila korozivita přípravku.  Obě složky jsou pečlivě vybrány na základě jejich individuálních vlastností. Kyselina mravenčí i mravenčan sodný jsou vyráběné v souladu s nejvyššími jakostními standardy.

Tekutý regulátor kyselosti, který je kombinací kyseliny mravenčí a mravenčanu sodného.

Synergický účinek hlavních složek.

  • Snižuje pH a pufrační kapacitu krmiva
  • Silný antibakteriální účinek vůči G- negativním patogenním bakteriím jak v krmivu tak ve střevě
  • Redukuje poodstavové potíže zažívacího traktu (GIT)
  • Zlepšuje stravitelnost bílkovin a minerálních látek
  • Zlepšuje konverzi krmiva
  • Snižuje zátěž životního prostředí dusíkem a fosforem
  • Nevyvolává žádná zdravotní rizika pro lidi
  • Snížená korozivita a zápach v porovnání s čistou kyselinou mravenčí