Search

Acidifikátory

BIOFERM FA 3000S

Regulátor kyselosti

Unikátní minerální acidifikační krmný doplněk, založený především na kyselině ortofosforečné s přídavkem kyseliny citrónové a inertním nerozpustném nosiči diatomického původu, všechny pečlivě vybrány pro jejich jedinečné vlastnosti. Všechny složky jsou aktivními substancemi.
Výběr surovin, neživočišného původu, a výrobní proces zaručuje finální produkt svýbornou stravitelností fosforu a minimální koncentrace nežádoucích prvků hluboko pod limitami EU. Samotný nosič vykázal pozitivní účinek na růst a konverzi krmiv v pokusných výkrmech prasat a drůbeže a jeho použití je povoleno bez omezení.
BIOFERM® FA 3000S má vzhled nahnědlého granulátu. Barva se může díky přírodnímu původu nosiče lišit. Toto však neovlivňuje chemické vlastnosti anebo účinnost přípravku.
Kyselina citrónová a fosforečná jsou po uvolnění z nosiče (granulát) vysoce rozpustné ve vodě (98%).
BIOFERM® FA 3000S je bez zápachu, chuťově atraktivní a má prvotřídní výsledky pokusů.