Mould Control LF2NC

Inhibitory plísní

Tekutý konzervant krmiv

Přípravek Mould Control LF2 NC proti plísním má silný protiplísňový účinek a je velmi účinný proti všem běžným plísním (rody Fusarium, Aspergillus).

V důsledku synergického účinku organických kyselin obsažených v produktu je Mould Control LF2 NC účinný i proti širokému spektru mikroorganizmů. Kombinace kyseliny mravenčí a propionové zajišťuje účinné snižování pH, a tím posiluje inhibiční aktivitu produktu.

Přípravek Mould Control LF2 NC obsahuje povrchově aktivní látku, která zajišťuje rovnoměrné pokrytí povrchu zrn a dobré přilnutí k zrnům, čímž se snižuje přístup vody, která napomáhá rozvoji plísní. Současně se tak snižuje evaporace přípravku během aplikace a následného skladování ošetřeného zrna.
Jedinečná kombinace solí zajišťuje nekorozní vlastnosti výrobku a menší riziko pro uživatele než představují samotné sodné soli.

Tekutá směs kyseliny mravenčí, propionové, amonných a sodných solí v kombinaci s povrchově aktivní látkou

   • kyselina mravenčí 60,8%,
   • kyselina propionová 19,7%,
   • amoniak 5,7%,
   • sodík 3,1%,
   • povrchově aktivní látka 1%

Přípravek byl speciálně vyvinut pro ošetření zrna ke skladování po dobu až 12 měsíců.

Dávkování 5-10 litrů na tunu podle obsahu vlhkosti, doby skladování a charakteristiky zrna (viz doporučení v technických datech).