ProPhorce AC200 – CAFO

Mravenčan vápenatý se vžitým označením CAFO.

Mravenčan vápenatý se vžitým označením CAFO je považován za jeden z nejvýznamnějších zdrojů kyseliny mravenčí ve výživě zvířat, a to zejména z hlediska bezpečnosti a šetrnosti pro organizmus zvířat i lidí.

Jeho hlavní uplatnění je ve výživě a nutriční prevenci v odchovu mláďat hospodářských zvířat. Jeho produkční efekt je využíván především v chovech prasat a drůbeže. Význam mravenčanu vápenatého a dalších organických kyselin a jejich solí se úměrně zvyšuje s mírou naplnění legislativní úpravy EU o úplném zákazu používání krmných antibiotik ve výživě zvířat.

Místo působení kyselin v zažívacím traktu je ovlivněno rychlostí postupu tráveniny a obsahem vody. Důležitá je síla kyseliny, která závisí na pevnosti vazby kationt – aniont.
Nejsilnější kyselinou je kyselina chlorovodíková, která je produkovaná v tzv. krycích buňkách žlázek žaludeční sliznice. Její produkce je stimulována enterohormonem gastrinem, který se aktivuje v kaudální části žaludku. Nejdůležitějším spouštěcím faktorem jsou ionty Ca2+. Produkce HCl největší měrou ovlivňuje pH žaludku a aktivaci proteolytického enzymu pepsinu (optimum při 1,8 – 4,0). Velmi nízké hodnoty pH naopak uvolňování enterohormonů tlumí (negativní zpětná vazba).

Aktivní obsah (HCOO)2Camin. 99,0 %
Kyselina mravenčí – ekvivalent 70,0 %
Obsah vápníku min. 30 %
Obsah energie BE 3,9 MJ/kg
MEp (výpočet) 3,3 MJ/kg
Ztráty sušením 0,2 %
Molekulová hmotnost 130,1
Objemová hmotnost 1 100 kg/m3


Velikost částic:

      • 10 – 30 % do 63 mm
      • 70 – 85 % 63 – 300 mm
      • 0 – 5 % nad 300 mm

Rozpustnost 160 g/1 litr vody

Druh zvířatVěková kategorie 

% zastoupení vkrmných směsích

Prasataselata2 - 4 týdny1,2 - 1,5
  5 - 8 týdnů1,0 - 1,5
 výkrm - odchov 0,8 - 1,5
Telatasající 1 - 9 týdnů 0,8 - 1,2
 mléčná náhražka 0,8 - 1,2
Drůbežkuřata- výkrm do 6 týdnů0,4 - 0,8
  - odchov0,4 - 0,8
  nosnice0,5 - 0,8
 krůtydo 8 týdnů0,8 - 1,2
  6 - 16 týdnů0,5 - 0,8
Králícichov, výkrm 0,5 - 1,0