Search

Kompletní program silážování s Biofermem

SilaFor® NA Plus

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci zavadlé píce.

Určený pro:

  • Konzervaci zavadlých pícnin při sušině  28 – 40 % v silážních žlabech a obalovaných balících.
  • Ošetření povrchu před zakrytím siláže.
  • Konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna.
  • Konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu.

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

  • Konzervaci bílkovinných pícnin s nižší sušinou.
  • Silážování za špatných klimatických podmínek.
  • Nedostatečném odběru hmoty ze silážní jámy.