Search

Kompletní program silážování s Biofermem

AdiSil® Plus

Mikrobiální inokulant pro konzervaci objemných krmiv se sušinou nad 28%

AdiSil® Plus je nový koncentrovaný silážní přípravek určený pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných siláží. Díky široké fermentační škále cukrů a vyšší koncentraci účinných složek výrazně zlepšuje fermentační proces a nutriční hodnotu siláží.

AdiSil® Plus obsahuje dva unikátní kmeny mléčných baktérií; Lactobacillus paracasei – díky široké fermentační škále cukrů (fermentuje také fruktany) rychle snižuje hodnotu pH a Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentační proces a stabilizuje silážovanou hmotu. Pro bachorovou mikroflóru je metabolicky – jako rychlý zdroj energie – nejvýhodnější L forma kyseliny mléčné. Použitý kmen Lactobacillus paracasei produkuje více než 90% kyseliny mléčné v nejvyužitelnější L (+) formě. Díky rychlému startu, širokému fermentačnímu rozpětí a optimální koncentraci obou silážních kultur dochází k rychlému poklesu hodnoty pH, zastavení množení nežádoucích mikroorganismu a snížení rizika následné degradace silážované hmoty.

Takto ošetřená siláž obsahuje maximální koncentraci uchovaných živin a je pro skot chuťově atraktivní. Výsledkem je zlepšení užitkovosti dojnic a návratnosti vložené investice.