Search

Kompletní program silážování s Biofermem

SilaFor® FA-85

Vysoce účinný silážní přípravek především pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.

Určený pro:

  • Konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce při sušině od 20% (vojtěška, jetel, bob, travní porosty, směsky…).
  • Konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu.
  • Ošeření horní vrstvy před zakrytím siláže.

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

  • Konzervaci bílkovinných pícnin s nízkou sušinou.
  • Silážování za špatných klimatických podmínek.
  • Konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek.