Search

Kompletní program silážování s Biofermem

SilaFor® 2000 Plus

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci zavadlé píce.

Určený pro:

  • Konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné zavadlé píce při sušine od 28% (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky…).
  • Konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu.
  • Ošetření horní vrstvy a bočních stěn před zakrytím silážní jámy.

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

  • Konzervaci pícnin s nízkou sušinou.
  • Silážování za špatných klimatických podmínek.
  • Konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek.
  • Znehodnocení horní vrstvy siláží (aplikace na povrch před zakrytím sila).